ml.wikisource.org
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

Most active pages
2017

ViewsUsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
157 k334648621മലയാള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
188 k00xss
82 k00പ്രധാന താൾ
33 k00കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ
12 k00ഐതിഹ്യമാല
2 k11-663.2 kഈസോപ്പ് കഥകൾ/ചെന്നായും ആട്ടിൻ കുട്ടിയും
2.3 k11-12124.3 kഅദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
1.3 k00മലയാളം-ഇംഗ്ലിഷ് നിഘണ്ടു (ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്)
1.1 k00തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ/ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം
1.1 k00കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ/ഒന്ന്
1.1 k00മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം
922123153158.9 kഈസോപ്പ് കഥകൾ
91700ഐതിഹ്യമാല/കടമറ്റത്ത് കത്തനാർ
90500അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്/ബാലകാണ്ഡം
82900തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ/എഴുത്തച്ഛനും മലയാളഭാഷയും
82100പ്രധാന താള്‍
76900പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും
6901127427458 kചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
71300ഇന്ദുലേഖ
68600ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
53711180180180ഞാനെന്തുകൊണ്ടാണ് നാസ്തികനായിരിക്കുന്നത്?
60200വർഗ്ഗം:ഉള്ളൂരിന്റെ കവിതകൾ
59000ഭാഷാഭാരതം
57100സത്യവേദപുസ്തകം
54000പ്രേമസംഗീതം
50200കേരളോല്പത്തി
221351.8 k2 k9 kകനകധാരാസ്തോത്രം
2151220 k19 k57 kസ്യമന്തകം
48600മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാലകഥകൾ
274107 k6.9 k6.9 kരാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം12
45900ശ്രീ നാരായണ ഗുരു/അനുബന്ധം: 1090 മുതൽ മഹാസമാധി വരെ
66299 k8.8 k8.8 kരാമചരിതം/ഒന്നാം പടലം
3221225325343 kശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം
262918 k17 k17 kരാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം13
3111178778768 kശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമം
37500പ്രാർത്ഥനകൾ/ഹിന്ദു/സരസ്വതി
276118863 kനളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം
1482367067225 kഐതിഹ്യമാല/ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവ്
34400തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ/എഴുത്തച്ഛന്റെ സാഹിത്യം
18522022836 kപരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടുള്ള ജപമാല
321613 k13 k13 kരാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം10
44198.9 k8.7 k8.7 kഉത്തരരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
25111101071 kനളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം
30300ബൈബിൾ
29600സത്യവേദപുസ്തകം/പഴയ നിയമം
29000അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്/ബാലകാണ്ഡം/ഇഷ്ടദേവതാവന്ദനം
25811-3359 kനളിനി
28500വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം
15232.7 k2.6 k2.6 kദൈവത്തിൻ മനം ആരു കണ്ടു
36221.8 k1.7 k1.7 kഎന്റെ ജീവകാലത്തെ-ഞാൻ
27800പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്/ഭാഗം 2
27700ഐതിഹ്യമാല/തേവലശ്ശേരി നമ്പി
111212 k12 k12 kരാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം11
8232.5 k2.5 k2.5 kജനകൻ വാത്സല്യ വാരാന്നിധി
25600വർഗ്ഗം:ഐതിഹ്യമാല
19411332.9 kസത്യവേദപുസ്തകം/പുതിയനിയമം
18611959572 kകേരളപാണിനീയം/സന്ധിപ്രകരണം/സന്ധിവിഭാഗം
123.7 k3.6 k3.6 kഗുണപാഠ കഥകൾ
24200കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ
672200848ആൎയ്യവൈദ്യചരിത്രം
13136.1 k6 k6 kരാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം14
207111126 kഹരിനാമകീർത്തനം
23800രുദ്രാക്ഷമാഹാത്മ്യം
116126612 kമഹിഷാസുരമർദിനീസ്തോത്രം
22600ഐതിഹ്യമാല/കാളിദാസൻ
22000കേരളപാണിനീയം
5422180180180Why I am an atheist?
10124.4 k4.4 k4.3 kശേഷായുഷാ തോഷയേ
23142.2 k2.2 k2.2 kപരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/അസ്വർ‍
20600കണികാണും നേരം
6134.6 k4.5 k4.5 kഖലേശ്വരൻ
50131.6 k1.6 k1.6 kപരദേവാ സ്വർഗ്ഗ പുരദേവാ
14123.4 k3.4 k4 kചാലിയാറേ തൊഴാം
19300പുത്തൻ പാന
18141.1 k1.2 k1.1 kഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം
18500ഖുർആൻ
8133.1 k3.1 k3.1 kആത്മ പരിശ്ചേദന-സത്യ-
7132.9 k2.9 k2.9 kഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം/പൂർവ്വഭാഗം
372201.4 k1 kകേരളോല്പത്തി/പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലം/ചേരമാൻ പെരുമാൾ കേരളത്തെ വിഭാഗിച്ചു കൊ…
9142.5 k2.4 k2.4 kകൃപയിൻ മർമ്മമോരോന്നും
6122.6 k2.6 k2.6 kക്രിസ്തുവെന്ന മർമ്മമെന്റെ
17300ദുരവസ്ഥ
33112.2 k2.2 k2.2 kഅതിശയ കാരുണ്യമഹാ ദൈവമായോനെ
6122.4 k2.4 k2.4 kസർവ്വവും കാഴ്ചവെച്ചേശുവിൻ
2113.9 k3.8 k3.8 kയേശുവേ! നീയൊഴിഞ്ഞെനിക്കു
7122 k2 k2 kഹാ ഹന്ത! ഹന്ത നളിനീം ഗജ ഉജ്ജഹാര
19112.7 k2.6 k2.6 kആലെലൂ ആലെലൂ യേശുനാഥനേ - മനുവേലെ സ്വാമിൻ
2623153.3 kശിവാഷ്ടകം
16400തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹദീസുകൾ/നോമ്പ്
5121.8 k1.7 k1.7 kസങ്കടത്താൽ ഞാൻ തളർന്നു
16112.3 k2.3 k2.3 kആദിതചന്ദ്രാദികളെ ചമച്ചവനു
3113.2 k3.1 k3.1 kതിരുമുമ്പാകെ ചേരുന്നേനിതാ
6113 k2.9 k2.9 kസ്വ-ന്തത്തെ തേടി വന്ന
6112.9 k2.9 k2.9 kതേജസ്സിൽ കാൺക! മനമേ
15112.3 k2.3 k93 kസീതാസ്വയം‌വരം
15700ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം
661185585534 kഐതിഹ്യമാല/കുമാരമംഗലത്തു നമ്പൂരി
6112.8 k2.7 k2.7 kദൈവമേ! സദാകാലമെ
18112 k1.9 k1.9 kമനസ്സോടെ ശാപ മരത്തിൽ
7112.6 k2.6 k2.6 kക്രിസ്തുവെന്ന ദൈവമർമ്മമെന്റെ
15400സത്യവേദപുസ്തകം/ഉല്പത്തി/അദ്ധ്യായം 1
3112.8 k2.7 k2.7 kഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം/പ്രസ്താവന
9112.4 k2.3 k2.3 kസ്നേഹ വിരുന്നനുഭവിപ്പാൻ
21111.6 k1.5 k1.5 kഎൻ പേർക്കു വാർത്ത നിൻ രക്തം
4112.6 k2.5 k2.5 kഈ മഹൽ ജീവനല്ലോ നമുക്കു
4112.5 k2.5 k2.5 kകുഞ്ഞാടാം ക്രിസ്തേശുവിൻ
411364567918 kഐതിഹ്യമാല/കൊടുങ്ങല്ലൂർ വസൂരിമാല
3112.3 k2.3 k2.3 kസത്യം ചൊൽവാൻ വരം തന്നരുൾ
35141611651.8 kമലബാറി
5112.1 k2.1 k2.1 kഓർത്താലാർക്കും മതിവരാ
3112.1 k2 k2 kനിൻ തിരു മുഖശോഭയെ
14300ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും/അധ്യായം 1
4113.7 k3.6 k3.6 kഅപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ/അദ്ധ്യായം 3
14000ഭാഷാഭാരതം/ആദിപർവ്വം/അനുക്രമണികാപർവ്വം
11111.1 k1.1 k1.1 kആത്മാവേ വന്നു എന്റെ മേൽ നീ ഉദിക്കേണമേ
5111.4 k1.4 k1.4 kദൈവസമധാനം ഇമ്പ നദി പോൽ
13400സരസ്വതി സ്‌തോത്രം (അഗസ്ത്യമുനി)
6111.1 k1 k1 kകൃപ കൃപ കൃപതന്നെ
13000'കുലസ്ത്രീയും' 'ചന്തപ്പെണ്ണും' ഉണ്ടായതെങ്ങനെ?
57112424532ശ്രീ മയൂരസന്ദേശം മണിപ്രവാളം
57119967 kനളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം
12700ബാഷ്പാഞ്ജലി (കവിതാസമാഹാരം)
2014150150150വർഗ്ഗം:മലബാറി
211989989989മനസി മദനതാപം
12100ഐതിഹ്യമാല/കുഞ്ചുക്കുട്ടിപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ
711848848848പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ/നസ്‌ർ‍‍‍‍‍‍
2512663.7 kഗീതഗോവിന്ദം/അഷ്ടപദി 3
11800കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട്
11500ഐതിഹ്യമാല/പറയിപെറ്റ പന്തിരുകുലം
4511101101101എൻറെ ജീവകാലത്തെ-ഞാൻ
1912272737 kവൃത്തമഞ്ജരി/പരിഭാഷാപ്രകരണം
2611411411411മലയാളഭാഷയും സാഹിത്യവും (ഒരു നിരൂപണം)
11400കർത്തനേ ഈ പകലിലെന്നെ നീ
4511919191Mayoorasandesham
18123058702മലബാറി/രണ്ടാം അദ്ധ്യായം
2411426426426കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം
49119963 kനളചരിതം നാലാം ദിവസം
11200ദീപാവലി
231139439416 kസത്യവേദപുസ്തകം/യോഹന്നാൻ/അദ്ധ്യായം 12
13123058638മലബാറി/ഒന്നാം അദ്ധ്യായം
10500വായിച്ചാലും വായിച്ചാലും തീരാത്ത പുസ്തകം/ഒരു കഴുതക്കഥ
10500ഐതിഹ്യമാല/കുളപ്പുറത്തു ഭീമൻ
3411-81811.6 kരാമചരിതം
11112112112Malayala bhashayum sahithyavum
10200കേരളോല്പത്തി/പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലം/ബൌദ്ധനായ പെരുമാൾ
3611661.5 kഈസോപ്പ് കഥകൾ/ബാലനും വെട്ടുകിളികളും
26125566 kവൃത്തമഞ്ജരി/സമവൃത്തപ്രകരണം
1612-116.4 kശ്രീവിഷ്ണുഭുജംഗപ്രയാതസ്തോത്രം
612-5314344വർഗ്ഗം:പൂന്തോട്ടത്തു നമ്പൂതിരിയുടെ കൃതികൾ
27114848165വർഗ്ഗം:ഈസോപ്പ് കഥകൾ
Graphique des modifications 2017
Graphique des utilisateurs 2017
Graphique des espaces de noms 2017